Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/15/012/55Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 18/15/012/55Menšie obecné služby0,00 €31.12.2019nestanovený
18/15/010/51Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 18/15/010/51Menšie obecné služby 32 hodín0,00 €2.1.201931.12.2019
2/2019Reformovaný cirkevný zbor BoryZmluva č. 2/2019Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 400,00 €18.2.201931.12.2019
3/2019Športový klub BoryZmluva č. 3/2019Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce1 500,00 €18.2.201931.12.2019
1/2019Rímskokatolícka cirkev, farnosť SantovkaZmluva č. 1/2019Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 400,00 €18.2.2019nestanovený
SH/01/2019MASLEN s.r.o.Zmluva č. SH/01/2019Prenájom informačných a reklamných tabúľ0,00 €5.4.2019nestanovený
220019MIKONA plus s.r.o.Zmluva č. 2/2019Zber, preprava TKO a separovaného odpadu0,00 €1.3.2019nestanovený
074NR220082Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrného domu Bory 107 232,99 €3.5.2019nestanovený
42019Stredná odborná škola techniky a služiebZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaPraktické vyučovanie žiaka 0,00 €18.5.2019nestanovený
52019Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky za rok 20191 400,00 €18.5.2019nestanovený
112/2019Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuDotácia na úhradu nákladov na podporu športu 700,00 €4.7.2019nestanovený
62019Petr HlošekDarovacia zmluvaDarovacia zmluva - parkové lavičky1 050,00 €6.8.2019nestanovený
72019ZLATNER, spol. s r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia-technické zhodnotenie OcÚ29 987,86 €22.8.2019nestanovený
BCF ENERGY 14VPBCF ENERGY, s.r.o.Zmluva o dodávke elektrikyZmluva o dodávke elektriky0,00 €1.11.201931.12.2020
O/114/2019METAL SERVIS Recycling s.r.o.Zmluva o dieloZber elektroodpadu0,00 €17.10.2019nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2018ELEKOSZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovZabezpečenie združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov0,00 €17.1.201831.12.2018
18/15/50j/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 18/15/50j/14Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktiívnych opatrení na trhu práce - 34 663,80 €1.3.201830.11.2018
2/2018Reformovaný cirkevný zbor BoryZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 300,00 €31.1.2018nestanovený
3/2018Športový klub BoryZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na podporu športu1 500,00 €31.1.2018nestanovený
4/2018Tomáš Hanczkó, Michaela HanczkóováKúpna zmluvaPredaj pozemku  264,00 €4.4.2018nestanovený
5/2018Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit účtovnej závierky 20181 300,00 €9.5.201830.11.2019
6/2018EKOTEC, spol. s r.o.Zmluva o kontrolnej činnostiKontrolná činnosť stavu detského ihriska0,00 €14.5.201814.5.2020
12018Rímskokatolícka cirkev, farnosť SantovkaZmluva č. 1/2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 300,00 €12.6.201831.12.2018
7/2018Ing. Žaneta VargováZmluva o určení zodpvednej osobyZodpovedná osoba GDPR0,00 €14.6.2018nestanovený
18/15/051/71Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 18/15/054/71Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce0,00 €20.6.201831.12.2018
8/2018Alžbeta SzemerédyováKúpna zmluvaPredaj pozemku  892,00 €9.7.2018nestanovený
9/2018Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účte č. SK26 5600 0000 0022 7686 8010Zmluva o bežnom účte - RF0,00 €13.7.2018nestanovený
10/2018Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účte č. SK29 5600 0000 0022 7686 3009Zmluva o bežnom účte - RF0,00 €13.7.2018nestanovený
62018Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 6/2018Poskytnutie dotácie na podporu športu 739,00 €11.7.201831.12.2018
11/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOTZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomSpracovanie osobných údajov a ich ochrana0,00 €24.7.2018nestanovený
12/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOTZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomSpracovanie osobných údajov a ich ochrana0,00 €24.7.2018nestanovený
13/2018MADE spol. s r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajov0,00 €12.9.2018nestanovený
14/2018Tímea Nagyová, rod. SzúdyováKúpna zmluvaPredaj pozemkov 537,00 €3.12.2018nestanovený
112018MADE spol. s r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajov0,00 €6.9.2018nestanovený
15/2018SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.Zmluva o dieloVypracovanie žiadosti - BK5c 500,00 €15.10.2018nestanovený
16/2018Ľudovít Barboráš TYROSZmluva o umeleckom výkoneOzvučenie a osvetlenie - posedenie pre dôchodcov70,00 €8.10.2018nestanovený
1111201802ENVI - PAK, a.s.Zmluva č. SZH1111201802Triedený komunálny odpad0,00 €1.1.201931.12.2019
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
B/043Roľnícke družstvo Prameň v SantovkeZmluva o nájme poľnohospodársky pozemkov Prenájom poľnohospodárskych pozemkov 176,35 €1.1.201731.12.2026
0058765614Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit účtovnej závierky 20171 100,00 €12.5.2017nestanovený
2/2017Reformovaný cirkevný zbor BoryZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 400,00 €31.1.201731.12.2017
3/2017Športový klub BoryZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce1 500,00 €31.1.201731.12.2017
1/2017Rímskokatolícka cirkev, farnosť SantovkaZmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácieDotácia z rozpočtu obce 400,00 €31.1.201731.12.2017
12017JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dielo č. Enviro01-2017Vyhotovenie štúdie o existencii nelegálnej skládky 960,00 €13.7.2017nestanovený
105/2017ZLATNER, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 105/2017Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Bory42 000,00 €12.9.2017nestanovený
12391508U03Enviromentálny fondZmluva č. 12391508U03Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Bory40,00 €14.10.2017nestanovený
171501233Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 17/15/012/33Zabezpečenie a vykonávanie MOS0,00 €2.1.201831.12.2018
171501097Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 17/15/010/97Pomoc v hmotnej núdzi - 32 hod.0,00 €2.1.201831.12.2018
4/2017ELEKOSZmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi0,00 €15.12.2017nestanovený
PRV-7.4-03-2017JA-BL-KO ct, s.r.o.Zmluva o dieloVyhotovenie žiadosti pre zákazku s názvom "Zlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu Bory" 600,00 €15.12.2017nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
72GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.Zmluva o rekonštrukcií a modernizácii verejného osvetleniaRekoštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia24 110,00 €15.4.2016nestanovený
515/2016BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu pre Odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie č. 515Ukončenie dodávky plynu0,00 €31.12.201631.12.2016
005876561Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynuZmluvy o dodávke plynu0,00 €1.1.2017nestanovený
5190034160Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie pre UoZ 13,00 €1.1.201730.6.2017
161501231Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 16/15/012/31Dohoda o menších obecných službách pre obec Bory0,00 €2.1.201731.12.2017
161501067Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 16/15/010/67Dohoda §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €2.1.201731.12.2017
1620215SLOVGRAMZmluva č. 1620215Zmluva o odmene za vykonávanie verejného prenosu5,00 €3.11.201631.12.2016
732016Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 73/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športuPoskytnutie dotácie na podporu športu 300,00 €3.6.201631.12.2016
32016Športový klub BoryZmluva č. 3/2016 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie  900,00 €31.5.201631.12.2016
200587656Slovak Telecom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internetZmluva o poskytovaní verejných služieb0,00 €8.7.2016nestanovený
005876562Register obchodných spoločností, s.r.o.Zmluva o poskytovaní reklamných služiebZmluva o poskytovaní reklamných služieb 240,00 €13.6.201613.6.2017
005876563Centrálny vestník organizácií s.r.o.Dohoda o poskytovaní služieb reklamyPoskytovanie služieb reklamy 200,00 €10.8.201610.8.2017
005876564EPIC Partner a.s.Zmluva o manažmente verejného obstarávaniaZmluva o manažmente verejného obstarávania1 188,00 €22.2.2016nestanovený
SZH0923201505ENVI - PAK, a.s.Zmluva č. SZH0923201505Zmluva odpadoch 0,00 €1.6.2016nestanovený
1/2016Rímskokatolícka cirkev, farnosť SantovkaZmluva č. 1/216 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 300,00 €31.5.201631.12.2016
2/2016Reformovaný cirkevný zbor BoryZmluva č. 2/2016 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 300,00 €31.5.201631.12.2016
005876565Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamyPoskytovanie služieb reklamy 230,00 €28.4.201628.4.2017
005876566Szilvia KlukonováZmluva o umeleckom výkoneMaľovanie na tvár - Deň detí 120,00 €12.6.201613.6.2016
005876567Katarína SzarkováZmluva o poskytnutí službyPrenájom skákací hrad - Deň detí 180,00 €3.6.2016nestanovený
63515/2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Kúpna zmluva č. 63515/2016Projektová dokumentácia realizácia stavby "Bory-Domadice, prívod vody a rozvodné potrubia - Rozvodné potrubie v obci Bory" 447,60 €20.10.2016nestanovený
SZH09232015051ENVI - PAK, a.s.Zmluva o budúcej zmluvy č. SZH0923201505Zmluva o budúcej zmluve0,00 €23.3.2016nestanovený
0058765612Michal SrokaZmluva o dieloVýrub stromov 750,00 €nestanovenýnestanovený
0058765615Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit účtovnej závierky 20161 000,00 €22.4.2016nestanovený
301098/2016INSA, s.r.o.Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormiOdvoz použitých batérií a akumulátorov0,00 €18.5.2016nestanovený
18/2016ZLATNER, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 18Zlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrného domu Bory 156 998,00 €20.4.2016nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
22Karol PovažanPracovná zmluvaPomocné práce 512,81 €30.11.2015nestanovený
21František ZlatnerDohoda o vykonaní práceÚdržba toku Búr 833,50 €15.1.2015nestanovený
20Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebElektronická komunikácia0,00 €28.7.2015nestanovený
PRV-7.2-01-2015Obec BoryZmluva o dielovyhotovenie žiadosti 800,00 €5.8.2015nestanovený
19Ing. Estera MagyarováDohoda o vykonaní práceAktualizácia webovej stránky obce, písanie kroniky 250,00 €31.7.2015nestanovený
18Športový klub BoryZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie1 000,00 €23.1.2015nestanovený
17Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit 960,00 €16.4.2015nestanovený
16Slovak Telecom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie služieb34,99 €7.4.2015nestanovený
74/§52a/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda na vykonávanie aktivačnej činnostiZabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti 476,40 €25.11.2015nestanovený
ZLP-2016-0005DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o pripojení k Informačnému systému služby IS DCOM0,00 €15.12.2015nestanovený
151501057Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda č. 15/15/010/57Dohoda §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €4.1.201631.12.2016
05/2015AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 05/2015Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Bory 180,00 € (jednotková)nestanovenýnestanovený
1/2015Sociálna poisťovňaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovPoskytovanie údajov z evidencie SHR0,00 €3.7.2015nestanovený
0058765611Štefan FabianZmluva o dieloVykonávanie úloh BOZP33,00 € (jednotková)1.4.2015nestanovený
2/2015TORVEL s.r.o.Zmluva o spolupráci a poradenstveVypracovanie žiadosti k projektu2 160,00 €22.10.2015nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2014/279232Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o pomoci v hmotnej núdzirealizácia pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi0,00 €2.1.201531.12.2015
515BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.Zmluva o dodávke plynuDodávanie plynu0,00 €1.10.0214nestanovený
5190013108Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie29,25 €1.7.201431.12.2014
10Stredná priemyselná školaDohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakovOdborná prax0,00 €7.6.201428.5.2010
9Ing. Mária Fábianová - FMZmluva o dielo33,00 €31.1.2014nestanovený
79/2014Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010Deň detí 300,00 €29.5.201431.12.2014
2014/166427Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o pomoci v hmotnej núdziRealizácia pracovných prác občanov v hmotnej núdzi0,00 €30.6.2014nestanovený
71/2014Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010Dotácia - súbor Borianka 200,00 €20.6.201431.12.2014
11Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o podmienkach vykonávania MOSZabezpečenie práce formou MOS0,00 €1.6.2014nestanovený
13Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o menších obecných službáchAktivačná činnosť formou MOS0,00 €1.1.2014nestanovený
121387829ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenie Pripojenie odberného miesta0,00 €12.5.2014nestanovený
02/2014Občianske združenie Pod Slovenskou bránouZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKPoskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK1 300,00 €25.9.2014nestanovený
003/2014ZLATNER, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 003/2014Realizácia stavby - rekonštrukcia pamätníka1 492,20 €8.9.2014nestanovený
759MP_ZSE/2014EBUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.Zmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny0,00 €1.11.201431.12.2016
ZLP-2014-0005/OPISDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miestPoskytovanie služieb IS DCOM0,00 €8.9.201430.9.2015
61/§51/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o absolventskej praxiZabezpečenie vykonávania absolventskej praxe0,00 €4.10.201431.3.2015
091014/1OPEN DOOR s.r.o.Zmluva o službách č. 091014/1Záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa žiadosť, poskytovať súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou 390,00 €9.10.2014nestanovený
0058765613Obchodná akadémiaZmluva o zabezpečení a vykonávaní odbornej praxeOdborná prax0,00 €19.5.201430.5.2014
5190009329Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie pre UoZ 26,00 €31.1.2014nestanovený
12014Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit účtovnej závierky 2014 900,00 €2.5.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2013Občianske združenie Pod Slovenskou bránouZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK 900,00 €20.11.2013nestanovený
U1801/2013MADE spol. s r.o.Licenčná zmluvaLicencia na programové vybavenie URBIS 400,00 €31.10.2013nestanovený
00587656DATATRADE s.r.o.Zmluva o spolupráciPoskytovanie služieb obce.info32,00 €11.3.2013nestanovený
29/2013Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Zmluva o dielo č. 29/2013Udržiavacie práce na potoku Búr1 382,04 €2.12.201331.12.2013
12MADE spol. s r.o.Zmluva o elektronickom zasielaní faktúrElektronické zasielanie faktúr0,00 €30.10.2013nestanovený
01/2013Športový klub BoryZmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 600,00 €1.1.201331.12.2013
71/2013MUDr. Judita MártonováKúpna zmluvaPrevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti 2 138,40 €31.12.2013nestanovený
2/2013Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytnutí audítorskych služiebAudit účtovnej závierky 2013 850,00 €30.8.2013nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
86093 08U01Enviromentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory formou dotácie 132 191,00 €6.4.2012nestanovený
03/2012Obec BoryZmluva o dieloPráce na údržbe toku Búr  325,00 €7.6.201231.12.2012
2Estera MirjákováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenechanie ńebytových priestorov do nájmu nájomcovi 111,73 €1.1.2012nestanovený
121213/0133INSA, s.r.o.Zmluva č. 121213/0133Odber prenosných batérií a kumulátorov 0,00 €13.12.2012nestanovený
24/§51/VAOTP/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o absolventskej praxeDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe0,00 €17.12.201231.5.2013
20125ecol Trade, s.r.o.Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom Odvoz komunálneho odpadu0,00 €13.11.2012nestanovený
P-0058765600Union zdravotná poisťovňa, a.s.Zmluva o využívaní elektronických služiebVyužívanie elektronických služieb0,00 €16.7.2012nestanovený
12/2012Katastrálny úradZmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíInformácie z katastra nehnuteľností0,00 €23.3.2012nestanovený
1/2012Dušan HudíkZmluva o dieloOprave verejného osvetlenia 600,00 €3.12.2012nestanovený
2000/36REMEK, s.r.o.Zmluva o používaní SW č. 2000/036Používanie softwarového produktu SMOS 625,20 €25.9.2012nestanovený
2/2012Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytnutí audítorskych služiebAudit účtovnej závierky 2012 820,00 €31.8.2012nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3Obec BoryZmluva o spolupráci a poradenstveSpolupráca s klientom a poskytovanie konzultačných služieb1 800,00 €14.10.2011nestanovený
80200 08U01Obec BoryZmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory formou dotácie 192 000,00 €26.11.2011nestanovený
23/022/10Dexia banka Slovensko a.s.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvereZmena podmienok0,00 €24.5.2011nestanovený
1PP & P Co. s.r.o.Mandátna zmluvaRealizácia verejného obstarávania v projekte Kanalizácia obce Bory - časť ČOV  900,00 €14.2.2011nestanovený
402/657/2009Štátny fond rozvoja bývaniaZáložná zmluvaZriadenie záložného práva na bytový dom 2x4 b.j.  323 390,00 €30.12.2010nestanovený
005/2011Zlatner s.r.o.Zmluva o dieloZhotovenie diela Kanalizácia obce Bory -časť ČOV.  340 416,22 €5.4.2011nestanovený
0455-PRB-2009/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyZáložná zmluvaZáloha bytového domu 2x4 b.j. Bory 107 790,00 €21.2.2011nestanovený
4419001355Obec BoryPoistná zmluvaPoistenie nehnuteľností 886,60 €1.1.2012nestanovený
03/2011Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Zmuva o dielo č. 03/2011Udržiavacie práce na potoku Búr 325,00 €22.6.201131.12.2011
005876569SolarLand 59, s.r.o.Dohoda o ukončení platnosti sponzorskej zmluvyUkončeni sponzorskej zmluvy0,00 €4.11.201030.9.2011
0058765610SolarLand 59, s.r.o.Sponzorská zmluvaSponzorský dar10 500,00 €30.9.2011nestanovený
1/2011Ing. Jozef AdamkovičZmluva o poskytnutí audítorskych služiebAudit účtovnej závierky 2011 780,00 €7.7.2011nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2010
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
140282566Obec BoryZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávanie tovaru a služby - elektrina29,60 €9.12.2010nestanovený
7SolarLand 59 s.r.o.Sponzorská zmluva3 500,00 €5.11.2011nestanovený
10/524/L13.1101.10.009/00-ZPPSPZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka0,00 €23.9.2010nestanovený
3/2010Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Zmluva o dielo 3/2010Udržiavacie práce na potoku Búr 325,00 €19.7.201031.12.2010
128/§51/2010-SRÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny LeviceDohoda o absolventskej praxiDohoda a absolvenstkej praxi absolventa školy0,00 €1.3.201031.8.2010
479/2010Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 479/2010 o poskytnutí dotácie na podporu športuDotácia na podporu športu 450,00 €4.6.2010nestanovený
005876568Stredná priemyselná školaDohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakovZabezpečnie odbornej praxe0,00 €17.5.201028.5.2010
Zmluvy » subjekt: Obec Bory » rok: 2009
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
402/657/2009/1Obec BoryZmluva o poskytnutí podpory vo forme úveruPoskytnutie podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov 323 390,00 €17.8.2009nestanovený
PNZ-P 401704/09.00Obec BoryNájomná zmluvaPozemky vo vlastníctve SR12,75 €1.10.200930.9.2029
NR00850Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuVýstavba budovy futbalového klubu 138 083,52 €12.11.2009nestanovený

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka